Privacy Statement

SensorArt Fotografie, gevestigd aan Isla Margaritastraat 39, 1339 ML Almere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
https://www.sensorart.nl
0638757190
info@sensorart.nl

Persoonsgegevens die SensorArt verwerkt

SensorArt Fotografie verwerkt je persoonsgegevens die je zelf aan mij verstrekt omdat je gebruikt wilt maken van mijn diensten. Daarnaast verwerk ik foto’s die ik in opdracht van jou maak.
Een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Foto’s

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die SensorArt Fotografie verwerkt

SensorArt Fotografie heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@sensorart.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag SensorArt Fotografie persoonsgegevens verwerkt

SensorArt Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om telefonisch of per e-mail contact te hebben over mijn dienstverlening
– Om fotoreportages te kunnen doen of om fotoproducten te bestellen en af te kunnen leveren
– Om jouw betaling af te kunnen handelen

SensorArt Fotografie gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen


– Je naam, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres worden verkregen via een contactformulier dat je invult op www.sensorart.nl en dat per e-mail (apple mail) bij mij binnenkomt. Verdere adresgegevens (nodig voor bruidsreportages of om fotoproducten af te leveren) verstrek je mij telefonisch of per e-mail.
– Voor offertes en facturen gebruik ik Pages en voor de boekhouding gebruik ik Numbers. In offertes en facturen gebruik ik je naam en eventueel adresgegevens. In de boekhouding gebruik ik je naam.
– De foto’s die ik in opdracht van jou maak, worden op USB stick gezet en aan jou verzonden. Soms worden bestanden verzonden met WeTransfer. Bestanden worden opgeslagen op externe harde schijven met als back-up Time Machine. Indien je hiervoor toestemming geeft, kunnen foto’s gedeeld worden op www.sensorart.nl en/of social media als Facebook en Instagram. Via een bevestigingsformulier kun je wel of geen toestemming hiervoor geven. Je kunt altijd terugkomen op je beslissing.

De website en email worden gehost door Hostnet BV

Hoe lang SensorArt persoonsgegevens bewaart

– Contactgegevens: SensorArt Fotografie bewaart je contactgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
– In jouw opdracht gemaakte foto’s: De originele raw bestanden worden vernietigd zodra de USB stick met bewerkte jpeg foto’s door jou is ontvangen of zodra de bestanden via Wedtransfer door jou zijn ontvangen.De bewerkte jpegs (de uiteindelijke reportage) bewaar ik totdat je mij verzoekt deze te verwijderen of totdat ik mijn bedrijf beëindig.

Delen van persoonsgegevens met derden

SensorArt Fotografie verkoopt jouw contactgegevens en foto’s niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. SensorArt Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies die SensorArt Fotografie gebruikt

SensorArt Fotografie gebruikt alleen analytische cookies (google analytics) die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die SensorArt Fotografie gebruikt zijn noodzakelijk voor google analytics. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door SensorArt Fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@sensorart.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
SensorArt Fotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe SensorArt Fotografie persoonsgegevens beveiligt

SensorArt Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@sensorart.nl